Els joves al territori

Conèixer Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes de 1r cicle d'ESO.

Descripció:
L'activitat promou la utilització de dades estadístiques, elaborades per l'Observatori de l'Economia Local (OEL) - Vapor Llonch. Consta d'una introducció sobre l'Observatori i els seus productes i serveis per continuar amb una part pràctica, on els alumnes utilitzen una eina de ludificació per a respondre correctament una sèrie de preguntes sobre Sabadell.

L'activitat està estructurada de la següent manera:

Objectius:
- Cercar informació estadística a la xarxa i localitzar-la, emprant els productes de l'OEL.
- Conèixer algunes dades estadístiques que formen part del perfil de la ciutat.
- Promoure el treball col·laboratiu mitjançant una eina de ludificació com és el Kahoot!.
 
Competències bàsiques:
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència matemàtica
- Competència d’autonomia i d’iniciativa personal
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir durant el curs escolar
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Material: cal que es disposi projector, pantalla i ordinadors a l'aula, amb connexió Internet. Òptim si es disposa d'un ordinador per alumne, però també es pot fer l'activitat si es disposa d'un ordinador per cada tres alumnes.
 
Inscripció:
 
Informació:
Persona de contacte:  Roger Roca Saquero
Telèfon: 937453161 
Correu electrònic: roroca@ajsabadell.cat
Consulta Web
 
Organització: 
Ajuntament de Sabadell. Promoció Econòmica
 

Imprimeix