PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Bases específiques de processos de borsa de treball oberta per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Professor/a de diferents especialitats de música, de l'Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci BOPB: 01/09/2022

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 2 de setembre de 2022.

Anunci rectificació de bases BOPB: 06/05/2024

MOLT IMPORTANT: EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD CALDRÀ ADJUNTAR:

  • CURRÍCULUM
  • DNI
  • TITULACIÓ
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL NIVELL DE CATALÀ NIVELL C1 (SI SE'N DISPOSA)
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D'ACORD AMB EL QUE S'ESTABLEIX EN LA BASE 8.1:

    Per acreditar l'experiència professional caldrà presentar juntament amb l’informe de vida laboral, els contractes laborals o certificats de serveis prestats d’experiència professional docent.

AVISOS:

1.- Per a aquelles titulacions amb especialitat d’instrument, en el moment de fer la sol·licitud caldrà adjuntar el certificat de l’especialitat en l’instrument, expedit pel centre oficial on s’hagin cursats els estudis superiors.

2.- Pel que fa a les persones aspirants que presentin sol·licitud de participació a les diferents especialitats del procés selectiu de referència i no els hi sigui possible presentar-se el dia i l’hora en la què han estat convocades, en el cas que vulguin continuar en el procés selectiu hauran de presentar, amb caràcter previ a les proves selectives, sol·licitud de desistiment, per tal de poder presentar-se com a nova candidatura.

3.- Pel que fa aL còmput de l’experiència docent, la data límit serà la de la sol·licitud de participació

4.- Pel que fa a la prova pràctica d’instrument, per a aquells llocs de treball que comportin prova interpretativa d’instrument, concretament pel que fa a la peça de tria lliure, es considera necessari que les persones aspirants aportin en el moment de la prova almenys una còpia de la partitura que interpretaran.

5.- La simulació docent, corresponent a la prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial, que preveu l’apartat 8.3.3. de les bases de la convocatòria consisteix a explicar i mostrar com solucionaria la persona candidata els problemes pedagògics que se li plantegin.

 

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:

Tècnic/a superior Professor/a de Piano - BEA10122
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=793

Tècnic/a superior Professor/a Acordió - BEA11122
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=794

Tècnic/a superior Professor/a Acústica, Informàtica i Tecnologia Musical - BEA11222
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=795

Tècnic/a superior Professor/a Cant

Modalitat Cant Clàssic - BEA11322
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=796

Modalitat Cant Modern - BEA13822

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=851

Tècnic/a superior Professor/a Clarinet - BEA11422
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=797

Tècnic/a superior Professor/a Contrabaix - BEA11522
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=798

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova pràctica d'instrument i prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial_primer tram.

 Tècnic/a superior Professor/a Director Cant Coral i Repertorista - BEA11622
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=799

Tècnic/a superior Professor/a Orquestra - BEA11722
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=800

Tècnic/a superior Professor/a Educació Corporal - BEA11822
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=801

Tècnic/a superior Professor/a Fagot - BEA11922
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=802

Tècnic/a superior Professor/a Flauta de Bec - BEA12022
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=803

Relació de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i competencial_primer tram

Tècnic/a superior Professor/a Flauta Travessera - BEA12122
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=804

Relació de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i competencial primer tram i convocatòria prova de coneixements de castellà

Resultats prova de coneixements de castellà (Nivell B2) i resultats finals_primer tram

Tècnic/a superior Professor/a Guitarra clàssica - BEA12222
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=805

Modalitat Guitarra elèctrica - BEA13722

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=850

Tècnic/a superior Professor/a Interpretació i Escena - BEA12322
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=806

Tècnic/a superior Professor/a Llenguatge Musical i Matèries Teòriques - BEA12422
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=807

Relació provisional de persones aspirant admeses i excloses primer tram

Diligència de les persones aspirants admesas i excloses definitiva primer tram

Resultats prova instrumental i competencial primer tram

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses segon tram i dates de les proves

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses segon tram rectificació error material

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses segon tram i data de les proves

Resultats prova instrumental i competencial segon tram i acumulat

Tècnic/a superior Professor/a Llengües Estrangeres Aplicades al Cant - BEA12522
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=808

Tècnic/a superior Professor/a Música de Cambra - BEA12622
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=809

Tècnic/a superior Professor/a Oboè - BEA12722
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=810

Tècnic/a superior Professor/a Percussió - BEA12822
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=811

Tècnic/a superior Professor/a Piano-Correpetidora Cant/Repertorista i/o correpetidor de cant - BEA12922
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=812

Tècnic/a superior Professor/a Saxòfon - BEA13022
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=813

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Relació definitives de persones aspirants admeses i excloses  primer tram

Resultats prova instrumental i prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial_primer tram

Tècnic/a superior Professor/a Trombó Vares - BEA13122
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=814

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram i data prova

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial_primer tram

Tècnic/a superior Professor/a Trompa - BEA13222
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=815

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova pràctica d'instrument i prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial i convocatòria prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1) primer tram

Resultats prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1) i resultats finals prova instrumental i competencial_primer tram 

Tècnic/a superior Professor/a Trompeta - BEA13322

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=816

Relació de persones aspirant admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i competencial primer tram

Tècnic/a superior Professor/a Viola - BEA13422
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=817

Relació provisional de persones aspirant admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i competencial primer tram 

Tècnic/a superior Professor/a Violí - BEA13522
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=818

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova instrumental i competencial primer tram i convocatòria prova de coneixements lingüístics Català (Nivell C1) primer tram

Resultats prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1) i resultats finals prova instrumental i competencial primer tram

AVÍS: s’informa que per motius organitzatius, la prova de coneixements lingüístics de català (Nivell C1), que tindrà lloc el proper dia 12 de desembre a les 11h,, es trasllada a les 10h. al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sabadell (Rambla, 69 Edifici Narcís Giralt 3r. pis).

Tècnic/a superior Professor/a Violoncel - BEA13622
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=819

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses primer tram

Resultats prova pràctica d'instrument i prova pràctica de docència, exposició curricular i avaluació competencial_primer tram.

 

 

 

Anunci designació membres del tribunal

Modificació tribunal