Acció Social

Estem treballant en el nou portal www.sabadell.cat/acciosocial, que substituirà l’antiga pàgina web de Serveis Socials. El canvi no es limita a una modificació lingüística, sinó que respon a una concepció renovada de la gestió municipal en aquest àmbit. La nova denominació –Acció Social-- posa en relleu la voluntat de potenciar la proactivitat, això és la voluntat de l’Ajuntament de treballar no només per oferir serveis, entesos com donar resposta a una necessitat, sinó d’actuar fins i tot abans que la necessitat es generi.

Es tracta de donar sortida a les problemàtiques que es detectin i atendre amb eficiència les emergències i urgències socials. Alhora, però, es vol posar l’accent en analitzar i lluitar contra els factors causants de les desigualtats, anticipant-nos a les problemàtiques i actuant per evitar-les o pal·liar els seus efectes abans que s’arribin a produir.

Des d’aquesta perspectiva, estem treballant en la configuració d’un nou portal web d’Acció Social, on els ciutadans i ciutadanes podreu consultar els serveis i projectes de la Regidoria. A l’espera que es posi en marxa el nou portal, us facilitem a continuació algunes informacions d'interès.

 

Atenció ordinària de Serveis Socials Bàsics

La principal porta d'accés als serveis socials de la ciutat són els Serveis Socials Bàsics, que compten amb punts d'atenció a 12 CAP i a 4 centres cívics. És a través dels Serveis Socials Bàsics per on s'accedeix (llevat de casos d'emergència) al circuit global dels serveis socials i altres serveis com els relacionats amb la dependència o el suport a la infància i a la família. Per accedir-hi, és important trucar abans als diversos punts de referència distribuïts al territori per concertar una data d'entrevista.

 

Servei d'Urgències i Emergències Socials (SUES)

El SUES actua en els casos que necessiten una atenció o suport urgent per cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, quan no es pot esperar que la situació sigui resolta pels serveis socials del territori.

           

 

 

 

 

 

Atenció a la discapacitat

Dins l'àmbit dels Serveis Socials, destaca també l'atenció a la Discapacitat, que s'articula a través del Servei d'Atenció a persones amb discapacitat

           Cliqueu aquí per accedir a informació sobre el Servei

 

Pla Estratègic d'Acció Social

El Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) Sabadell 2025 defineix els principals objectius i accions que cal impulsar per abordar i combatre les desigualtats a la ciutat. Elaborat de forma participativa i aprovat per unanimitat pel Ple municipal, el document formula un seguit d’actuacions a 10 anys vista, que es plantegen amb la voluntat que es realitzin des de l’evidència, l’autoexigència compartida i la viabilitat de les propostes.

Amb el PEAS, Sabadell disposa per primer cop d’un pla a llarg termini de polítiques socials altament consensuat que, partint dels efectes de la crisi i a més de donar resposta a les situacions d’emergència, vol identificar, abordar i lluitar contra els factors que generen exclusió. Amb aquesta voluntat, el Pla estableix els 11 principis que han regit la seva elaboració i 4 pilars d’acció que contemplen 14 objectius estratègics i 77 d’específics o accions més concretes. Així mateix preveu 24 objectius a assolir en la millora organitzativa a la Regidoria d’Acció Social, que alhora es tradueixen en 54 objectius específics o actuacions.

El PEAS s’ha impulsat i coordinat des de la Regidoria d’Acció Social i és fruit del treball realitzat conjuntament per l’Ajuntament de Sabadell, les entitats de l’àmbit social, els i les professionals de la Regidoria i les diferents forces polítiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte amb la Regidoria d'Acció Social
Regidoria d'Acció Social
Rambla, 22, Sabadell
Tel: 93 745 31 44

 

Segueix-nos a

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sabadell


Plaça de Sant Roc, 1, 08201, Sabadell.
Telèfon: 93 745 31 00
Com arribar?