PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Descobreix-te artista!

A qui s'adreça: 
Alumnes d'educació primària.

Descripció:
L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell vol potenciar la creativitat i la capacitat d’observació de l'alumnat, a través de les modalitats artístiques de la pintura i l'escultura, mitjançant tallers pràctics i teòrics, amb la possibilitat de complementar-los amb una visita guiada.
 
Objectius:
- Experimentar amb colors, formes i línies a través de l’experiència vivencial d’un taller artístic.
- Reconèixer i aprendre la família dels colors (colors primaris, secundaris i terciaris).
- Expressar oralment idees, emocions i experiències a partir de l’observació de les manifestacions artístiques exposades en el moment de la realització del taller i la tutorització del mestre de l'Acadèmia de Belles Arts.
- Aprendre el maneig de la tècnica pictòrica i/o escultòrica i conèixer els materials de l'ofici.
- Aproximar el paper social i cultural de les exposicions culturals i d’art, cultivant la sensibilitat envers la realitat patrimonial i les seves qualitats estètiques i funcionals.
 
Competències clau:
- Competència en comunicació lingüística
- Competència en consciència i expressió culturals
 
Observacions:
 • És important que un cop feta la reserva de l'activitat, es realitzi el seu pagament. Cal lliurar el comprovant del pagament el dia de la pràctica. Descarregueu aquí el document amb les indicacions per fer el pagament.
 • L'accés a les instal·lacions, les sales d’exposició i les aules, només és permesa als alumnes que hagin pagat prèviament el taller, més dos professors de l'escola. L’assistència dels dos professors per part de l’escola, és imprescindible pel bon funcionament de l’activitat.
 • L'explicació prèvia de l'activitat pràctica es realitzarà a l'auditori per part del mestre de l'Acadèmia de Belles Arts.
 • L'alumnat es podrà endur a casa, l'obra realitzada al taller. Aquest material s'haurà de recollir una setmana després de la realització de la pràctica del taller, ja que el material seguirà un procés d'assecat natural.
 • Aquest material es podrà recollir a l'Acadèmia de Belles Arts en horari de dimarts a dissabte, de 17:30 h a 20:30 h, per part d'un responsable de l'escola.
 • En cas que l'escola no reculli el material passat un mes, s'entendrà que l'entitat ho pot desestimar si ho creu convenient.
 • Cal que cada alumne/a porti una bata pròpia, per preservar neta la roba de carrer.
 • Per motius organitzatius, cal fer la inscripció amb un mínim d'antelació d’un mes respecte el dia escollit per dur a terme l’activitat.
 • Quan es faci la inscripció és important registrar el nombre precís d’alumnes, per tal de facilitar el material, així com per avisar al mestre del taller i el guiatge de l’Acadèmia.
 • En cas de falta d'assistència d'algun participant inscrit, no es podrà retornar l'import de la seva inscripció, ja que la despesa del material es fa a l'avançada.
 • Una vegada l'escola s'hagi inscrit al taller, s'ha d'enviar un correu a gtorres@fbellesarts.org o bé trucar al telèfon 93 725 09 45 per tal de confirmar l'assistència del grup i concretar exactament el dia o qualsevol dubte o suggeriment de l'escola.
 • Si per algun motiu de força major l'escola decideix anul·lar la visita, és important que ho faci al és aviat possible, posant-se en contacte amb l'Acadèmia de Belles Arts.

Descobreix-te artista!
Pintura: visita guiada i taller pràctic
 
Descripció:
L’activitat començarà amb una visita guiada a les instal·lacions de l’Acadèmia de Belles Arts per conèixer la història de l’entitat i les exposicions en curs. En aquesta visita, el guia interactuarà amb els alumnes tot preguntant i oferint reflexions al voltant de l’art en qualsevol de les seves disciplines. És possible que l’artista que exposi en aquell moment pugui realitzar la visita guiada de la seva mostra. La visita guiada te una duració d’una hora. Un cop acabada la visita es deixarà deu minuts per tal que els alumnes puguin esmorzar fora les instal·lacions de l’Acadèmia. Seguidament es realitzarà el taller dirigit de dibuix i pintura on experimentaran amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció en el color i la forma com a conceptes constructors d'una imatge.
Material: tela, tàblex, paleta de pintor, pintura acrílica, un pinzell prim i un de gruixut, drap, aigua i cavallet de pintor. Tot aquest material serà subministrat a cada alumne/a.
És recomanable que els alumnes portin la seva bata personal.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: divendres de setembre a juny,  de 10 h a 12 h
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Auditori i tallers de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Cost: 7,50 € per alumne (més IVA)
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista!
Pintura: taller pràctic
 
Descripció:
Taller dirigit de dibuix i pintura on l'alumnat experimentarà amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció en el color i la forma com a conceptes constructors d'una imatge.
Material: tela, tàblex, paleta de pintor, pintura acrílica, un pinzell prim i un de gruixut, drap, aigua i cavallet de pintor. Tot aquest material serà subministrat a cada alumne/a.
És recomanable que els alumnes portin la seva bata personal.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: divendres de setembre a juny,  de 10 h a 11 h
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Auditori i tallers de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Cost: 6 € per alumne (més IVA)
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista!
Escultura: visita guiada i taller pràctic
 
Descripció:
L’activitat començarà amb una visita guiada a les instal·lacions de l’Acadèmia de Belles Arts per conèixer la història de l’entitat i les exposicions actuals que hi hagin en curs, en aquesta visita el guia interactuarà amb els alumnes tot preguntant i oferint reflexions al voltant de l’art en qualsevol de les seves disciplines. És possible que l’artista que exposi en aquell moment pugui realitzar la visita guiada de la seva mostra. La visita guiada te una duració d’una hora. Un cop acabada la visita es deixarà deu minuts per tal que els alumnes puguin esmorzar fora les instal·lacions de l’Acadèmia. Seguidament es realitzarà el taller dirigit d'escultura on l'alumnat experimentarà amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció al volum i la textura del medi per modificar i construir l'objecte.
Material: peça de fang, eines d'escultura i torn rotatori. Tot aquest material serà subministrat a cada alumne/a.
És recomanable que els alumnes portin la seva bata personal.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: dilluns de setembre a juny,  de 10 h a 12 h
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització:  Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Cost: 7,50 € per alumne (més IVA)
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista!
Escultura: taller pràctic
 
Descripció:
Taller dirigit d'escultura a on experimentaran amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció al volum i la textura del medi per modificar i construir l'objecte.
Material: peça de fang, eines d'escultura i torn rotatori. Tot aquest material serà subministrat a cada un dels alumnes.
És recomanable que els alumnes portin la seva bata personal.
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: dilluns de setembre a juny,  de 10 h a 11 h
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització:  Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Cost: 6 € per alumne (més IVA)
 
Inscripció:
 

Informació:
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Persona de contacte: Gerard Torres Sanmartí
Correu electrònic: gtorres@fbellesarts.org
Telèfon: 93 725 09 45 
Consulta Web
 
Organització:
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
 

Imprimeix Correu electrònic