PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

 

CA EN ES
       
Open Data Apps de la ciutat APP Ajuntament

10/01/2018: Acte públic lliurament premis Concurs #CoinnovemSabadell d'idees, prototips i productes innovadors per al desenvolupament urbà

 

L'AMPA de l'Escola Enric Casassas de Sabadell, amb la candidatura "Dels videojocs als serious games a l'aula" i Juan Carlos Rubio Ferrer, amb la candidatura "Contadores virtuales con tecnología Blockchain", guanyadors del concurs #CoinnovemSabadell d'idees innovadores pel desenvolupament urbà.

 

 • Resum candidatura "Dels videojocs als serious games a l'aula", AMPA Escola Enric Casassas:

La candidatura se centra en l’aplicació dels videojocs com a recurs educatiu i ha estat promoguda i implementada per l’associació de pares i mares d’alumnes de l’escola Enric Casassas de Sabadell, amb dos destinataris diferenciats: els propis alumnes, dins l’horari lectiu, i les famílies dels alumnes, fora de l’horari  lectiu.  Pel  que  fa  al  contingut,  es  va  centrar  en l’organització  de  tallers  de  programació  de videojocs,  així  com  d’ús  de  videojocs comercials  per  desenvolupar  la  resolució  de  problemes matemàtics en contextos virtuals.

El jurat destaca com a innovador el fet que es tracti d'una iniciativa impulsada i implementada des de l'AMPA, pels propis pares i mares amb els seus coneixements, i que s'utilitzin els videojocs comercials per promoure la resolució de problemes matemàtics, i el pensament crític, analític i espacial dels alumnes.

 

 • Resum candidatura "Contadores virtuales con tecnología Blockchain", Juan Carlos Rubio Ferrer:

La candidatura proposa l’aplicació de la tecnologia de cadenes de blocs o “Blockchain”, que permet transaccions  telemàtiques  autenticades,  segures  i  transparents,  així  com  “contractes  intel·ligents” (“smart  contracts”),  en  el  camp  de  la  monitorització  energètica  d’edificis  residencials  (electricitat i aigua).  Concretament,  es  proposa  d’utilitzar  comptadors  energètics  virtuals  amb  tecnologia “Blockchain” en blocs d’edificis, amb un comptador únic per cada comunitat de veïns. La tecnologia “Blockchain”  permet  una  automatització  de  les  transaccions  entre  els  habitatges  i  les  empreses  de subministrament energètic, així com una optimització de la seva encriptació, amb un cost raonable pels clients  finals.  Aquest  comptador  virtual  facilitaria  que  els  consumidors  poguessin  esdevenir  alhora productors d’energia pel seu autoconsum, comptabilitzant de forma transparent i fiable els fluxos energètics, i, correlativament, el seu cost. D'aquesta manera, es facilita el repartiment de costos/ingressos entre els veïns en el cas d'instal·lacions solars comunitàries. En aquest cas els comptadors individuals esdevenen virtuals, és a dir, un programari informàtic que enregistra les dades enviades a través de la tecnologia Blockchain pels sensors que s'instal·larien en cada habitatge. La solució generaria estalvis energètics i econòmics per les famílies beneficiàries. També permetria la detecció precoç per part de l’administració local de casos de pobresa energètica, a través de l’anàlisi de les dades monitoritzades. 

El jurat destaca l'aplicació innovadora a l'àmbit de l'eficiència energètica d'una tecnologia per les transaccions electròniques segures i transparents com Blockchain, concretament amb comptadors d'energia virtuals en blocs d'habitatges.

 

BISAFE, d'Aleix Cortines, "Mobilitat sense obstacles per situacions d'emergència", d'AIRK DRONES (representant: David Matanzas) i la "Plataforma de comunidad e intercambio Adopta una familia", finalistes del concurs #CoinnovemSabadell d'idees innovadores pel desenvolupament urbà.

 • Resum candidatura "BISAFE", d'Aleix Cortines:

La  idea  proposada  fa  referència  a  una  solució  tecnològica  (programari  i  maquinari)  enfocada  a  la detecció del robatori de bicicletes, instal·lant sensors i equips GPS a les bicis i punts d’ancoratge, que es comuniquen  amb  l’app  a  la  que  accedeix  l’usuari  final,  així  com  amb  els  gestors  de  ciutat  (policia municipal). Així mateix, a través de l’app, s’ofereixen a l’usuari final recomanacions personalitzades per optimitzar el seu trajecte, amb criteris de temps, altimetria del recorregut o ambientals. La idea està ja propera ja a la fase de prototip tecnològicament madura.

 • Resum candidatura "Mobilitat sense obstacles per situacions d'emergència", d'AIRK DRONES:

El producte proposat fa referència a drons utilitzats en situacions d’emergència, com ara intervencions dels cossos de seguretat, urgències sanitàries i bombers. Els drons presenten avantatges respecte els mitjans de transport convencionals, a nivell de temps, cost i impacte ambiental. Aixi mateix hi ha ungran  ventall  de  casos  d’ús,  i  la  modularitat  dels  drons proposats  podria  donar  resposta  a  les  diverses necessitats  (càmeres  convencionals  per  la  policia, càmeres  termogràfiques  pels  bombers, compartiment pel transport de productes sanitaris, etc.).

El producte proposat fa referència a drons utilitza
ts en situacions d’emergència, com ara intervencion
s
dels cossos de seguretat, urgències sanitàries i bo
mbers. Els drons presenten avantatges respecte els
mitjans de transport convencionals, a nivell de tem
ps, cost i impacte ambiental. Aixi mateix hi ha ung
ran
ventall de casos d’ús, i la modularitat dels drons
proposats podria donar resposta a les diverses
necessitats (càmeres convencionals per la policia,
càmeres termogràfiques pels bombers,
compartiment pel transport de productes sanitaris,
etc.).
 • Resum candidatura "Plataforma de comunidad e intercambio Adopta una familia", de Katerina Zalamova:

La idea proposada fa referència a la creació d’una xarxa de transmissió d’objectes i coneixements entre famílies,  creant  “cadenes  de  famílies”,  com  una  supraxarxa  interfamiliar  que  se  sumi  a  l’ajuda intrafamiliar. Planteja que el col·lectiu prioritari receptor de l’ajuda siguin pares i mares novells, mentre que els “donants” siguin pares i mares “veterans”. La metodologia concreta aplicada consisteix en què una  família  donant  “adopta”  una  família  receptora, a  través  d’esdeveniments  de  “matching” (aparellament). La xarxa es concreta en una plataforma digital com a punt de trobada virtuals entre famílies donants i receptores, així com en  esdeveniments presencials que prioritàriament tindran lloc a les escoles, promoguts per les AMPAs, i creant d’aquesta manera lligams de proximitat a nivell de barri que contribueixin a la cohesió social.

 

 

 

 

Reptes urbans als que s’adreça
:
Escletxa digital
La candidatura se centra en l’aplicació dels videoj
ocs com a recurs educatiu i ha estat promoguda i
implementada per l’associació de pares i mares d’al
umnes de l’escola Enric Casassas de Sabadell, amb
dos destinataris diferenciats: els propis alumnes,
dins l’horari lectiu, i les famílies dels alumnes,
fora de
l’horari lectiu. Pel que fa al contingut, es va cen
trar en l’organització de tallers de programació de
 
 
Foto de família de representants de candidatures guanyadores, finalistes i jurat del concurs #CoinnovemSabadell, juntament amb l'Alcalde de Sabadell, Maties Serracant, Tinenta d'Alcalde de Promoció de la ciutat i innovació, Marisol Martínez, regidor d'Innovació i ciutat, Miquel Soler, i d'altres regidors municipals.
 
Benvinguda a l'acte a càrrec del regidor d'Innovació i ciutat, Miquel Soler
 
Cloenda de l'acte a càrrec de l'Alcalde de Sabadell, Maties Serracant
 
Lliurament de guardó a la candidatura finalista, "Mobilitat sense obstacles per situacions d'emergència", d'AIRK DRONES amb David Matanzas com a representant, a càrrec de Marisol Martínez, tinenta d'alcalde de Promoció de la ciutat i innovació
 
Lliurament de guardó a la candidatura guanyadora, "Dels videojocs als serious games a l'aula", de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'escola Enric Casassas de Sabadell, amb Maria Mercè Pi com a representant, a càrrec de Marisol Martínez, tinenta d'alcalde de Promoció de la ciutat i innovació
 
 
Lliurament de guardó a la candidatura guanyadora, "Contadores virtuales con tecnología blockchain", de Juan Carlos Rubio Ferrer
 
 
Ponència de Francesc Mauri, meteoròleg a TV3 i Catalunya Ràdio i geògraf, sobre reptes urbans vinculats al canvi climàtic i la mobilitat sostenible
 

A la fi del periode de presentació de candidatures, s’han rebut 24 candidatures al concurs, 21 de les quals han estat acceptades:

 • 11 referents a idees no transposades encara en productes, processos o metodologies desenvolupats com a prototip o implementats en un entorn real, i 10 referents a idees ja transposades en productes, processos o metodologies.
 • Les candidatures presentades s’han referit a reptes urbans com ara la mobilitat urbana (10 candidatures), la participació ciutadana (7 candidatures), l’economia circular i col·laborativa (5 candidatures) o la superació de l’escletxa digital (3 candidatures), entre d’altres.
 • Els candidats i candidates han estat empreses (8), entitats sense afany de lucre (4), estudiants (2) i emprenedors autònoms/altres persones físiques (7), dels quals 8 amb domicili a Sabadell.
 • Un 44% de candidatures de persones físiques han estat liderades per dones.
 • Totes les candidatures de persones físiques han estat en la categoria d'idees no transposades encara en productes, processos o metodologies.

 

Resum de les idees innovadores acceptades en la convocatòria 2017:

https://serveicloud.ajsabadell.cat/owncloud/index.php/s/YSndmAGC5ZiBiYQ

 
Totes les imatges de l'acte de veredicte i lliurament de premis es poden consultar a l'enllaç següent:
 
 
En la seva intervenció de benvinguda als assistents, el regidor d'Innovació i ciutat, Miquel Soler, ha destacat la importància de promoure l'actitud innovadora entre els professionals, emprenedors o estudiants, vencent la por a prendre riscos i assumint que som cadascun de nosaltres (i no pas els altres) els que hem d'innovar, en aquest cas citant les paraules del filòsof espanyol Miguel de Unamuno, que a principi del segle XX es lamentava de l'actitud reflectida en l'expressió "Qué inventen ellos!". Així mateix, el regidor ha exposat les dades essencials del concurs #CoinnovemSabadell i de les candidatures presentades, i ha agraït la feina del jurat, composat per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell i el geògraf i meteoròleg a la Corporació catalana de mitjans audiovisuals, Francesc Mauri.
 
L’acte ha inclòs una ponència de Francesc Mauri, membre del jurat, meteoròleg a TV3 i Catalunya Ràdio i geògraf, sobre canvi climàtic i mobilitat urbana sostenible. Respecte el canvi climàtic, ha assegurat que el nivell del mar ja ha pujat 10 cm. a Catalunya i d’aquí 50 anys podria arribar a submergir determinats barris marítims, fruit del canvi climàtic que té el seu origen, almenys en part, en l’acció de l’home. Pel que fa a mobilitat sostenible, ha apostat per treure lloc al cotxe a la ciutat, i pels desplaçaments interurbans, utilitzar vehicles elèctrics, híbrids o de gas.

Finalment, en la cloenda de l'acte, l'Alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha manifestat la disposició de l'Ajuntament a seguir treballant en el marc de la comunitat d'innovació que s'ha creat amb els candidats i candidates al concurs. Així mateix, ha recordat l'esforç de planificació que està fent el govern de la ciutat, amb nombrosos plans directors i estratègics ja elaborats, i alguns d'elles executant-se, com l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (DUSI Sabadell) que implica una inversió de 20 milions d'euros, co-finançada per la Unió europea, i amb accions connectades amb algunes de les idees i productes presentats en el marc del concurs #CoinnovemSabadell. 

L’acte institucional de veredicte i lliurament dels premis del concurs d'idees innovadores pel desenvolupament urbà #Coinnovem Sabadell, organitzat per la regidoria d’Innovació i Ciutat de l’Ajuntament de Sabadell, ha tingut lloc el dimecres 10 de gener de 2018 (19.00 hores, Auditori del Casal Pere Quart, Rambla, 69, Sabadell).

 

L’ordre del dia previst per aquest acte és el següent:

19.00 Benvinguda dels assistents a càrrec del regidor d’innovació i ciutat de l’Ajuntament de Sabadell, Miquel Soler i Antolí

19.10 Ponència d’en Francesc Mauri, geògraf i meteoròleg a TV3 i Catalunya Ràdio, sobre reptes urbans al voltant del canvi climàtic i la mobilitat sostenible.

19.30 Presentació del concurs i resum de les candidatures presentades (“elevator pitch” de cadascuna de les candidatures que ho hagin sol·licitat).

20.15 Lliurament de premis, amb assistència de la tinenta d’Alcalde de Promoció de la ciutat i innovació, Marisol Martínez.

20.30 Cloenda de l’acte a càrrec de l’Alcalde de Sabadell, Maties Serracant, i foto de família dels guanyadors, finalistes i jurat.

20.45 Refrigeri.

21.15 Comiat i sortida

 

L'Ajuntament de Sabadell per acord de Ple de 30 de març de 2017 va aprovar les Bases reguladores específiques del Concurs d’idees innovadores per al desenvolupament urbà #Coinnovem Sabadell. Així mateix, la Junta de Govern local (JGL) en data 26 de juny 2017 va aprovar la convocatòria pública del Concurs d’idees innovadores per al desenvolupament urbà per a l’any 2017, modificada per acord del mateix òrgan de 9 d'octubre de 2017.

 

 

Concurs per a premiar les idees, prototips i productes més innovadors per al desenvolupament urbà #CoinnovemSabadell, presentades per persones físiques (estudiants, inventors o ciutadania en general) així com associacions, empreses, universitats o centres tecnològics

Concurso para premiar las ideas, prototipos y productos más innovadores para el desarrollo urbano #CoinnovemSabadell, presentadas por personas físicas (estudiantes, inventores o ciudadanía en general) así como asociaciones, empresas, universidades o centros tecnológicos.

#CoinnovemSabadell contest, to reward the most innovative ideas, prototypes and products for urban development, submitted by physical persons (students, inventors or simple citizens) as well as associations, companies, universities or technological centres.

 

L’Ajuntament de Sabadell convoca el concurs #CoinnovemSabadell, obert a candidatures tant de persones físiques (estudiants, inventors o ciutadania en general) com d'associacions, empreses, universitats o centres tecnològics. Amb aquest concurs, l’Ajuntament té com a objectiu la detecció i recollida d’un conjunt valuós d’idees, prototips i productes urbans innovadors potencialment aplicables a la ciutat.

El Ayuntamiento de Sabadell convoca el concurso #CoinnovemSabadell, abierto a candidaturas tanto de personas físicas (estudiantes, inventores o ciudadanía en general) como de asociaciones, empresas, universidades o centros tecnológicos. Con este concurso, el Ayuntamiento tiene como objetivo la detección y recogida de un conjunto valioso de ideas, prototipos y productos urbanos innovadores potencialmente aplicables a la ciudad.

The Municipality of Sabadell organises the #CoinnovemSabadell contest, open to applications from physical persons (students, inventors or simple citizens) as well as associations, companies, universities and technological centres. Through this contest, the goal of the municipality is the detection and collection of a valuable set of innovative ideas, prototypes and urban products potentially applicable to cities.

 

El concurs en poques paraules / El concurso en pocas palabras / The contest in a few words:

 

Què estem cercant / Qué estamos buscando / What are we looking for?

S'han definit 2 categories, amb un premi de 2.000 euros cadascuna: / Se han definido 2 categorías, con un premio de 2.000 euros cada una. / 2 categories have been defined, with a 2,000 euros prize for each of them.

 • Idees innovadores per al desenvolupament urbà (encara no transposades pel candidat en productes, processos o metodologies desenvolupades com a prototip o implementades en un entorn real).

Ideas innovadoras para el desarrollo urbano (todavía no transpuestas por el candidato en productos, procesos o metodologías desarrolladas como prototipo o implementadas en un entorno real).

Innovative ideas for urban development -still not transposed by the candidate into products, processes or methodologies developed as a prototype or implemented in a real environment.

 • Productes, processos o metodologies per al desenvolupament urbà, ja desenvolupats com a prototip o implementats pel candidat en un entorn real 

Productos, procesos o metodologías para el desarrollo urbano, ya desarrollados como prototipo o implementados por el candidato en un entorno real.

Products, processes or methodologies for urban development, developed as a prototype or implemented by the candidate in a real environment.

 

 

Temàtiques del concurs / Temáticas del concurso / Contest topics

 • Mobilitat sostenible i intel·ligent / Movilidad sostenible e inteligente / Sustainable and smart mobility
 • Participació i co-creació de les polítiques públiques amb la ciutadania / Participación y co-creación de las políticas públicas con la ciudadanía / Participation and co-creation of public policies with the citizens
 • Economia circular i col·laborativa / Economía circular y colaborativa / Circular and collaborative economy
 • Administració electrònica i govern digital / Administración electrónica y gobierno digital / E-administration and digital government
 • Energies renovables i eficiència energètica / Energías renovables y eficiencia energética / Renewable energies and energy efficiency
 • Escletxa digital / Brecha digital / Digital divide

Exemples: Dins de les temàtiques indicades / Dentro de las temáticas indicadas / Within the indicated contest topics

 • Programari (software) o maquinari (hardware) relacionat amb gestió urbana / Software o hardware relacionado con gestión urbana / Urban management-related software or hardware.
 • Tecnologies relacionades amb l'eficiència energètica o les energies renovables / Tecnologías relacionadas con la eficiencia energética o las energías renovables / Energy efficiency or renewable energy-related technologies.
 • Aplicacions per dispositius mòbils (apps) relacionades amb gestió urbana / Apps para dispositivos móviles relacionadas con gestión urbana / Urban management-related apps for mobile devices
 • Plataformes digitals / Plataformas digitales / Digital platforms
 • Dades urbanes obertes (open data) / Datos urbanos abiertos / Urban open data
 • Eines de "big data" relacionades amb dades urbanes / Herramientas de "big data" relacionadas con datos urbanos / "Big data" tools related to urban data
 • Eines per la geolocalització/geoposicionament de dades urbanes (SIG/GIS) / Herramientas para la geolocalización o geoposicionamiento de datos urbanos (SIG/GIS)  / Tools for urban data geopositioning (GIS)
 • Logística d'última milla ecològica / Logística de última milla ecológica / Ecologic last-mile logistics
 • Millora dels models de governança urbana / Mejora de los modelos de governanza urbana / Improvement of urban governance models
 • Millores innovadores en la configuració de l'espai públic / Mejoras innovadoras en la configuración del espacio público / Innovative improvements in the public space configuration
 • Mobiliari urbà innovador / Mobiliario urbano innovador / Innovative urban furniture
 • Idees innovadores per al reciclatge o la recuperació dels residus / Ideas innovadoras para el reciclaje o la recuperación de los residuos / Innovative ideas for recycling or waste recovery
 • Nous incentius innovadors per comportaments eco-responsables / Nuevos incentivos innovadores para comportamientos eco-responsables / New innovative incentives for eco-responsible behaviours
 • Formació innovadora per reduir l'escletxa digital / Formación innovadora para reducir la brecha digital / Innovative training to reduce the digital divide
 • Eines digitals per l'economia col·laborativa / Herramientas digitales para la economía colaborativa / Digital tools for the collaborative economy
 • Eines tecnològiques per afavorir la mobilitat compartida o la intermodalitat / Herramientas tecnológicas para favorecer la movilidad compartida o la intermodalidad / Technological tools to favour shared mobility or intermodality

 

 

Qui pot presentar candidatura / Quién puede presentar candidatura / Who can apply?

S'hi poden presentar persones físiques a partir de 14 anys (individualment o en equip d'un màxim de 5 persones) o persones jurídiques. De Sabadell o d'arreu.

Pueden presentarse las personas físicas a partir de 14 años (individualmente o en equipos de hasta 5 personas) o personas jurídicas. De Sabadell o de otros lugares. / Physical persons as of 14 years-old -individually or teams up to 5 persons- or legal persons. From Sabadell or from abroad.

 

Formularis / Formularios / Application forms

Enllaç als formularis de candidatura al concurs / Enlace a los formularios de candidatura al concurso / Link to the contest application forms:

Cal omplir els 2 formularis següents / Es necesario rellenar los 2 formularios siguientes / The 2 following forms have to be filled:

https://www.dropbox.com/s/salujfjanmk3msn/formulari%201%20dades%20generals%20candidatura.doc?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xxydzp3g6vezr8k/formulari%202%20mem%C3%B2ria%20candidatura.doc?dl=0 

Els formularis d'inscripció al concurs s'han de registrar: Los formularios de inscripción al concurso se deben registrar / The contest's application forms must be submitted:

Presencialmente, en cualquiera de las oficinas de "Sabadell Atenció Ciutadana". Pueden consultar localización y horarios de apertura en: www.sabadell.cat/ca/on-es-troben-les-oficines-del-sac 

Physically, at any "Sabadell Atenció Ciutadana" offices. Information on locations and opening times at: www.sabadell.cat/ca/on-es-troben-les-oficines-del-sac

 • O telemàticament a la seu electrònica del web municipal (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) en l'apartat 'PRESENTAR UNA INSTÀNCIA DIGITAL'. En aquest cas cal omplir els camps de la instància genèrica, pujar els documents que es requereixen a les bases (Pes màxim documents adjunts: 20 MB) i signar-la digitalment, amb el dispositiu de signatura electrònica adequat.

O telemáticamente en la sede electrónica de la web municipal (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) en el apartado "PRESENTAR UNA INSTANCIA DIGITAL". En este caso, se debe rellenar los campos de instancia genèrica, subir los documentos requeridos en las bases (peso máximo de los documentos adjuntos: 20 MB) y firmarla digitalmente, con el dispositivo de firma electrónica adecuado.

Or electronically, at the electronic seat of the municipal website (https://seu.sabadell.cat/seuelectronica) at the "PRESENTAR UNA INSTÀNCIA DIGITAL" section. In this case, the applicant has to fill the gaps of the generic request form, upload the documents described in the contest's terms of reference (maximum weight of attachments: 20MB), and digitally sign the form, through a suitable electronic signature system.

 

Resum de documents a incloure en la candidatura / Summary of documents to be included in your application

Presencial o telemàticament, heu d'incloure els documents següents: / Presencial o telemáticamente, debe incluir los documentos siguientes / The physical or digital submission must include the following documents:

Per les persones físiques: Formularis 1 i 2, còpia del DNI/passaport de cadascun dels participants (o del pare/mare/tutor en cas de menors d'edat)

Para personas físicas: Formularios 1 y 2, copia de DNI/pasaporte de cada uno de los participantes (o del padre/madre/tutor en caso de menores de edad)

For physical persons: Forms 1 and 2 and, copy of National identity card/passport for each of the participants (or father/mother/legal guardian in the case of minors)

Per les persones jurídiques: Formularis  1 i 2, Còpia del DNI/passaport del representant legal, còpia dels estatuts/escriptura de constitució registrats, còpia del poder o document acreditatiu de la capacitat legal del representant legal.

Para personas jurídicas: Formularios  1 y 2, copia de DNI/pasaporte del representante legal, copia de los estatutos/escritura de constitución registrados, copia del poder o documento acreditativo de la capacidad legal del representante legal.

For legal persons: Forms  and 2 , a copy of National identity card/passport of the legal representative, copy of the Deed of constitution/Articles of association of the legal person, registered at the suitable registry office, and a copy of his/her proxy or document attesting his/her capacity to represent the legal person.

 

 

Termini / Plazo / Deadline

 • El termini de presentació de candidatures al concurs d'idees innovadores per al desenvolupament urbà #CoinnovemSabadell finalitza el dia 1/12/2017 (inclòs)

El plazo de presentación de candidaturas al concurso de ideas innovadoras para el desarrollo urbano #CoinnovemSabadell finaliza el día 1/12/2017 (incluido). / The deadline for submission of applications to the contest of innovative ideas for urban development #CoinnovemSabadell ends on December 1, 2017 (included).

 

Jurat / Jurado / Jury

  


 

 

 • Dr. Francisco Javier Lafuente, Vice-rector d’innovació i projectes estratègics, Universitat Autònoma de Barcelona, en qualitat de President del jurat
 • Daniel Marco Párraga, Director Estratègia Smart Catalonia, Generalitat de Catalunya
 • Francesc Mauri Domènech, geògraf i presentador de l’espai “El temps” i divulgador de les temàtiques de medi ambient, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Isabel Vega Ainsa, arquitecta, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Josep Canals Molina, assessor d’Espai Públic, Ajuntament de Sabadell
 • Oriol Llevot Fondevila, cap de secció d’innovació, coneixement i audiovisuals, Ajuntament de Sabadell, en qualitat de Secretari del jurat
 • Marc Melillas Esquirol, consultor, Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius Àrea de Presidència, Diputació de Barcelona, com a membre suplent del jurat del concurs

 

 

Més informació / Más información / More information

Bases del concurs / Contest's terms of reference:

Aquí podeu consultar les bases aprovades en el Ple de l'Ajuntament de 30 de març de 2017 i la convocatòria del concurs al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Aquí puede consultar las bases aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de 30 de marzo de 2017 y la convocatoria del concurso en el Boletín oficial de la provincia de Barcelona (BOPB). / Find the contest's terms of reference approved by the Municipal plenary of 30th March 2017 and call for applications at the Barcelona province official journal (BOPB).

Per qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb la secció d'innovació, coneixement i audiovisuals de l'Ajuntament de Sabadell (persona de contacte: Oriol Llevot): Correu electrònic: innovacio@ajsabadell.cat ; Telèfon: 937453192

 Ante cualquier duda o cuestión, puede ponerse en contacto con la sección de innovación, conocimiento y audiovisuales del Ayuntamiento de Sabadell (persona de contacto: Oriol Llevot): correo electrónico: innovacio@ajsabadell.cat; Teléfono: 937453192 

For any doubt or question, you can contact the innovation, knowledge and media section at the Sabadell City Council (contact person: Oriol LLEVOT). E-mail: innovacio@ajsabadell.cat; Phone: +34937453192