PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

PORTAL MUNICIPAL DEL SERVEI COMUNITARI

Accedeix a les novetats del curs 2022-2023

Què és el portal municipal del Servei Comunitari?
El portal del Servei Comunitari s'adreça a les direccions i els docents dels centres educatius de secundària de Sabadell per facilitar el contacte i oferir les accions educatives generades per les diverses entitats, institucions i departaments municipals de la ciutat.

Que és el Servei Comunitari?
El Servei Comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i ciutadana.
Té com a finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

A qui s'adreça?
Les propostes s'adrecen a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i són d'obligat compliment per part dels centres educatius de secundària, a partir del curs 2019-2020.

Per què?
- Per coherència educativa: alumnes altament qualificats i altament compromesos
- Pel seu caràcter transformador
- Perquè promou els valors instrumentals: compromís, actitud crítica, responsabilitat, esforç, respecte, participació, diàleg, austeritat...

 Objectius:
- Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
- Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
- Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
- Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
- Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
- Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Amb qui?
Amb els agents implicats al territori:

Metodologia:
La metodologia que s'utilitza és la d’Aprenentatge Servei (APS) i s'articula des del currículum.
L'Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
Els requisits bàsics són:

Com s'articula?
- El Servei Comunitari desenvolupa la competència bàsica social i ciutadana i per tant pot formar part de la programació d’una o vàries matèries.
- Compta amb l’autorització escrita de pares, mares o tutors legals
- L’alumnat està cobert per l’assegurança escolar en cas d’accident en el desenvolupament del servei comunitari a l’entitat o in itinere.
- Els centres públics de titularitat de la Generalitat tenen la cobertura de la pòlissa d’assegurances de la responsabilitat patrimonial civil i els centres concertats, hauran de contractar una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial. En el cas d’entitats col·laboradores, és l’entitat qui haurà de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.
- El Departament d’Ensenyament signa convenis amb les entitats que col·laboren amb els centres de titularitat pública. Els centres privats i privats concertats hauran de signar amb les entitats el document jurídic que correspongui.
- Els centres educatius signen documents de compromís amb les entitats col·laboradores on constin els compromisos adquirits.

Quins àmbits temàtics?

  • Acompanyament i suport a l'escolarització. Projectes de suport i acompanyament a l’escolarització i la formació. Coneixement de l’entorn i reforç escolar, classes de català per a nouvinguts, motivació per a l’estudi, classes d’adults...
  • Intercanvi generacional. Projectes que pretenen apropar col·lectius de diferents edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l'intercanvi de coneixements, sabers i habilitats.
  • Lleure. Projectes realitzats conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure.
  • Medi ambient. Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental: reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori...
  • Participació ciutadana. Projectes per estimular la participació en el barri o l’entorn immediat amb l'objectiu d’afavorir el compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través dels mitjans de comunicació, activitats culturals, processos participatius...
  • Patrimoni cultural. Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per a la recuperació i difusió de les tradicions culturals.
  • Preservació i manteniment del medi urbà. Projectes de conservació i restauració del medi i mobiliari urbà.
  • Projectes de solidaritat i cooperació. Projectes per a la sensibilització i defensa dels Drets Humans, causes solidàries i humanitàries d’abast ampli i a nivell internacional.
  • Promoció de la salut i l'esport. Projectes de prevenció en l'àmbit de la salut, promoció d'estils de vida saludables i acompanyament de persones que pateixen malalties.
  • Suport a necessitats bàsiques. Projectes d’ajuda directa a persones que poden necessitar-la: col·lectius en risc d’exclusió, persones immigrades, persones amb discapacitats físiques o psíquiques...

Resumint...
- És una activitat curricular, obligatòria a partir del curs 2019-2020.
- Es realitza a tercer o quart de l’ESO.
- Pot estar ubicat en qualsevol matèria o matèries del currículum.
- La durada mínima és de 20 hores, de les quals almenys 10 han de ser de servei.
- El director del centre educatiu redacta el projecte de servei comunitari i l’inclou a la programació anual del centre.
- Com activitat obligatòria, s’avalua com qualsevol altre contingut d’acord als objectius propis del projecte i els de la matèria o matèries on està ubicada.

Per a més informació: