CA EN ES
 
BIBLIOTEQUES

Biblioteca de Can Puiggener: Fons especials

Per tal de facilitar la integració del col·lectiu àrab resident al municipi així com per donar a conèixer aquesta cultura a la resta de ciutadans, la biblioteca ha dedicat una part del seu fons al Món Àrab. Aquest inclou llibres de filosofia, religió, societat, gastronomia, art, història, i literatura àrab, a més de manuals per aprendre àrab i bereber des del  català i castellà, i a la inversa. Geogràficament, el fons abraça els països que formen part de la Lliga Àrab, exceptuant  els de la regió de la banya d’Àfrica.

Una part important del fons cinematogràfic en DVD està dedicat a les sèries televisives, un dels gèneres més interessants i innovadors dels darrers anys.

A més, la biblioteca conserva els documents que fan referència al municipi de Sabadell (col·lecció local).

Enllaços d'interès

Butlletí electrònic

Butlletí

On som